Dacă totul ar pieri şi n-ar rămâne decât el, eu aş continua să exist;dar dacă totul ar rămâne şi el ar fi nimicit,universul s-ar transforma într-o uriaşă lume străină mie şi s-ar părea că nu mai fac parte dintr-însa.”  Emily Bronte-La răscruce de vânturi

Reclame